V roku 2011 som ukončila štúdium odboru Architektúry a staviteľstva na Stavebnej fakulte ČVUT (České vysoké učení technické) v Prahe. Počas štúdia v rokoch 2007 až 2009 som pôsobila ako projektant stavebných izolácií v spoločnosti Dekprojekt s.r.o. Mojou hlavnou činnsťou bolo vypracovávanie odborných posudkov porúch stavebných konštrukcií a návrhy na zlepšenie tepelno-technického stavu obytných stavieb.  

Po škole som dva roky pôsobila v rakúskej firme Godlbeck-Rhomberg GmbH na pozícii architekt v sídle firmy vo Wolfurte. Venovala som sa navrhovaniu priemyselných stavieb.

Od roku 2014 sa venujem navrhovaniu rodinných domov a ich rekonštrukcií. Do môjho portfólia patria aj drevostaby, stavby zo slamených balíkov a tradičná ľudová architektúra.

Od roku 2018 spolupracujem aj s projekčnou kanceláriou Promost s.r.o. na projektoch rôzneho druhu.