Prístavba výrobnej haly Lercher

  • Lokalita: Klaus, Rakúsko
  • Generálny dodávateľ: Goldbeck-Rhomberg GmbH
  • Projekt: 02-06/2013
  • Realizácia: 04/2013 - 01/2014

Ing. arch. Soňa Lučková

00421 950 448 996 projektylukama@gmail.com