sídlo firmy Friotherm

  • Lokalita: Frauenfeld, Švajčiarsko
  • Generálny dodávateľ: Goldbeck-Rhomberg AG
  • Projekt: 03-05/2013
  • Relizácia: 05-08/2013

Ing. arch. Soňa Lučková

00421 950 448 996 projektylukama@gmail.com