sídlo firmy Friotherm

  • Lokalita: Frauenfeld, Švajčiarsko
  • Generálny dodávateľ: Goldbeck-Rhomberg AG
  • Projekt: 03-05/2013
  • Relizácia: 05-08/2013