• vypracovanie individuálnych projektov novostavieb rodinných domov a rekreačných chát 
  • vypracovanie projektov komplexných rekonštrukcií starších rodinných domov
  • projekty čiastočných rekonštrukcií rodinných domov - zateplenia fasád, striech, dispozičné úpravy, nadstavby, prístavby
  • odborné posúdenia porúch stavieb s návrhom riešenia ich opráv

Ceny

Individuálny projekt rodinného domu

Architektonická štúdia obsahuje ideové, priestorové, funkčné, stavebné a materiálové riešenie stavby, v rozsahu pôdorysov, rezov, pohľadov, situácie a 3D zobrazenia. Zvyčajná mierka 1:100. Cena sa pohybuje od 250 eur do 150múžitkovej plochy, a od 500 eur do 300 m2.

Projekt pre stavebné povolenie vypracovávam na základe architektonickej štúdie. Obsahuje potrebné výkresy k stavebnému konaniu: pôdorysy, rezy, pohľady, situáciu, 3D zobrazenie, príp. výkres krovu, výkres základov, odvodnenie strechy atď. Zvyčajná mierka 1:50 alebo 1:100. Časť statiky a TZB externe. Cena sa pohybuje od 2000 eur za kompletný projekt podľa náročnosti stavby.

Drobná stavba

Drobnou stavbou sú napríklad záhradné chaty, garáže, hospodárske stavby, oplotenia, pivnice. Cena projektu pre stavebné povolenie, resp. ohlásenie sa pohybuje od 150 eur v závislosti od náročnosti stavby.

Vyžiadať cenovú ponuku