• vypracovanie individuálnych projektov novostavieb rodinných domov a rekreačných chát 
  • vypracovanie projektov komplexných rekonštrukcií starších rodinných domov
  • projekty čiastočných rekonštrukcií rodinných domov - zateplenia fasád, striech, dispozičné úpravy, nadstavby, prístavby

Ceny

Individuálny projekt rodinného domu

Architektonická štúdia obsahuje ideové, priestorové, funkčné, stavebné a materiálové riešenie stavby, v rozsahu pôdorysov, rezov, pohľadov, situácie a 3D zobrazenia. Zvyčajná mierka 1:100. Ceny sa určujú podľa rozsahu a náročností projektu.

Projekt pre stavebné povolenie vypracovávam na základe architektonickej štúdie. Obsahuje potrebné výkresy k stavebnému konaniu: pôdorysy, rezy, pohľady, situáciu, 3D zobrazenie, príp. výkres krovu, výkres základov, odvodnenie strechy atď. Zvyčajná mierka 1:50 alebo 1:100. Cena projektovej dokumentácie sa pohybuje od 2500 eur podľa náročnosti stavby. 

Drobná stavba

Drobnou stavbou sú napríklad záhradné chaty, garáže, hospodárske stavby, oplotenia, pivnice. Cena projektu pre stavebné povolenie, resp. ohlásenie sa pohybuje od 300 eur v závislosti od náročnosti stavby.

Vyžiadať cenovú ponuku

Ing. arch. Soňa Lučková

00421 950 448 996 projektylukama@gmail.com